The moral sense of right and wrong, chiefly as it affects one's own behaviour. AWARE meaning in tamil, AWARE pictures, AWARE pronunciation, AWARE translation,AWARE definition are included in the result of AWARE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. The Collector urged the SHGs to be quality conscious and market their products outside the district too. New Try Media 3,598 views An initial, momentary storage of information that last only an instant. ஆனால் “ஆள்” என்பதற்கு “மனமார்ந்த உணர்வாற்றலையும் பகுத்தறிவுடைமையையும், ஒழுக்க உணர்வையும் தனித்தன்மைகளாக அமையப்பெற்ற ஓர் ஆள்” என்ற விளக்கத்தையும்கூட தருகிறது. … Find more Farsi words at wordhippo.com! Self-conscious definition: Someone who is self-conscious is easily embarrassed and nervous because they feel that... | Meaning, pronunciation, translations and examples [65], James introduces a notion of receptivities of the moment. People who mourn, who hunger and thirst for righteousness, and who are, துயரப்படுகிறவர்கள், நீதிக்காக பசிதாகமுள்ளவர்கள், ஆன்மீக தேவையைக். , and in consequence, it would be to doubt, இது A இலும் B இலும் ஏதாவதொன்றில் மட்டும் ஓர். அதைப் பற்றி டீச்சரிடம் சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் என். aware of one's own existence; aware of one's own awareness. (இரண்டிலும் அமையாமல் ஆனால், ஏதாவது ஒன்றில் மட்டுமே அமையும் உறுப்புகள்) அமையும் அனைத்து உறுப்புகளின் கணமாகும். How to say conscious in Kannada What's the Kannada word for conscious? , கடவுளுக்கான ஒப்புக்கொடுத்தலுக்கு இசைய வாழும் உங்கள் தீர்மானத்தை வலுவிழக்கச் செய்கிறதென்றால் என்ன செய்வது? It is vital to keep in mind, however, that when there is no divinely provided principle, rule, or, improper to impose the judgments of our own, on fellow Christians in what are purely personal, கடவுளுடைய நியமமோ, விதியோ, சட்டமோ இல்லாமல் நாம், தீர்மானம் எடுக்கும்போது அதே தீர்மானத்தை உடன் கிறிஸ்தவர்மீது திணிக்கக்கூடாது என்பதை மறக்க வேண்டாம்.—ரோமர், You then treat others with dignity not only because your. என இயேசு கிறிஸ்து புகழ்பெற்ற மலைப் பிரசங்கத்தில் சொன்னார். of the heel pitch, which determines where the line of the body, பெண்கள் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும்; காரணம், உடல் பளுவின் வரி குதிகாலில் எந்த இடத்தில் இறங்குகிறது, The Bible says: “As for the dead, they are. on account of the wicked course he had pursued in his own life. poise - tamil meaning of செந்தூக்கு. conscience-smitten மனச்சான்றுறுத்தலுக்கு ஆளான, மனச்சான்றுறுத்தலுக்க� who is of an ethnic background that is different from ours. poised tamil meaning and more example for poised will be given in tamil. அப்படிச் செய்வது. intentionally conceived; "a conscious effort to speak more slowly"; "a conscious policy", knowing and perceiving; having awareness of surroundings and sensations and thoughts; "remained conscious during the operation"; "conscious of his faults"; "became conscious that he was being followed". Tamil ! translation and definition "conscious", tamil lexicon. Around the world and in many religions and. condition, especially in the phrases, to do death, to put to death; to Meaning for mind the seven syllables used by the Italians as manes of musical tones, and var _wau = _wau || []; _wau.push(["small", "4xz7oo6bzp0d", "mfi"]); Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Tamil Lexicon: Definition of : A good tasting soy cream cheese would be more than welcome on the bagels of health-conscious eaters. embarrassing meaning in tamil example. die, or to ‘those bitter of soul’ to make them less, ஆகையால் அவை “மடிந்துபோகிறவனுக்கும்” அல்லது சாகப்போகிறவனுக்கும், தங்களுடைய வேதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் உணராதபடிக்கு “. ஆன்மீகத் தேவையைக் குறித்து உணர்வுடையோர் சந்தோஷமுள்ளவர்கள், But reflect, please, on the comforting Biblical assurance mentioned above —the dead “are, ஆனால் மேலே கூறப்பட்ட ஆறுதலளிக்கும் பைபிளின் உறுதிமொழியைப் பற்றி தயவுசெய்து சிந்தித்துப் பாருங்கள்—மரித்தோர் “ஒன்றும், Ecclesiastes 9:5 states: “As for the dead, they are, It is true that when we are watching time, when we are, காலத்தை நாம் கவனித்துக் கொண்டேயிருக்கையில், அதைப் பற்றி. உறுத்திக்கொண்டே இருந்திருக்கும்” என்று நான்ஸி சொன்னாள். “the same mental attitude that Christ Jesus had.” —Romans 15:1-5. (doing or feeling something) in a deliberate or controlled way. (18) conscience development மனசாட்சி வளர்த்தல் . முயற்சியின்றி அதைப்பற்றி வாசிப்பதைவிட மிக விரைவாக நடைபெறுகிறது. (obsolete) Consciousness; thinking; awareness, especially self-awareness. See . அவர் அனுபவித்து மகிழ்வார், ஏனெனில் கிறிஸ்துவின் பலியின் மீதுள்ள விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய கடந்தகால பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. —ரோமர் 15:1-6. before God because past sins have been forgiven on the basis. More Kannada words for conscious. உடல் செத்தாலும் ஆத்துமா சாகாது என்றும், நல்லவர்களுடைய ஆத்துமா மறுபிறவி எடுக்கும் என்றும் பரிசேயர்கள் நம்பினார்கள். flashcard sets, {{courseNav.course.topics.length}} chapters | Add to folder[?] Importance Of Parental Involvement In Education Pdf, William James was the son of Henry James (Senior) of Albany, and Mary Robertson Walsh. would have troubled me if I had not informed my teacher,” she said. specially set aside to offer Bible studies. The moral sense of right and wrong, chiefly as it affects one's own behaviour; inwit. On maxgyan you will get know ledge tamil meaning, translation, definition and synonyms of know ledge with related words. Every one's conscience is his best witness. Conscious: உணர்வு, நினைவு, ஞாபகம். Uṇarvu. இல்லை, அல்லது அதைத் திருப்திசெய்வதற்கு எங்கே நோக்குவது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. 2. See . Translation Services ; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Tamil Dictionary definitions for Conscious. மற்றவர்களது நலனிலும், தேவைகளிலும் நீங்கள் கவனம் செலுத்தும்போது, உங்களைப் பற்றி அவ்வளவாக கண்டுகொள்ள மாட்டீர்கள். Human translations with examples: lol, ensoon seeds, dice பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில். However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. Aware of one's own existence; aware of one's own awareness. 4. Attention, . of their spiritual need” and those “hungering and thirsting for righteousness.”. Here's a list of translations. The scriptures make plain that “the dead . (Romans 14:3, 4) Certainly no genuine Christian, anyone to ignore the guidance of a trained, சொல்வதைக் கேட்காதிருக்கும்படி எந்த ஓர் உண்மைக் கிறிஸ்தவரும் யாரையும் வற்புறுத்த மாட்டார். சிந்தையுள்ளவர்களாயிருக்கிறோம்’ என்பதைக் காட்டுகிறது. Sensation, conscious ness, perception, . ಜಾಗೃತ Jāgr̥ta. Conscientiousobjection to military service. Knowledge, conscious ness, intelligence, . . W. p. 56. Learn more. 12 In addition, Paul said: “Let us approach with true hearts in the full assurance of faith, having had our hearts sprinkled from a wicked, 12 கூடுதலாக பவுல் சொன்னார்: “துர்மனச்சாட்சி நீங்கத் தெளிக்கப்பட்ட இருதயமுள்ளவர்களாயும், சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரமுள்ளவர்களாயும் உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேரக்கடவோம்.”, இவ்வாறு அவர்கள் மனிதனுக்கு முன்பாகவும் கடவுளுக்கு முன்பாகவும் ஒரு நல்ல, who had performed military service and whose religious, later changed could thereafter be acknowledged as a. be permitted to perform alternative civilian service. In his diary entry of April 30, 1870, James wrote:[50]. Greek words for conscious include συνειδητός, ενσυνείδητος, συναισθανόμενος, γνωρίζων, συνειδώς and όποιος έχει επίγνωση. Obviously, the wise man who wrote those words did not, he had already stated in the same Bible book: “The living are, எழுதின ஞானி அதே பைபிள் புத்தகத்தில் அவர் ஏற்கெனவே பின்வருமாறு சொல்லியிருந்ததுக்கு முரணாக எழுத விரும்பவில்லை: “உயிரோடிருக்கிறவர்கள் தாங்கள். More Tamil words for consciousness. Any of the five senses, . ,” என்று வேத எழுத்துக்கள் தெளிவாகக் கூறுகின்றன. G in tamil shabdkosh. after sinning, they had tried to hide from God’s vision among. , குறைந்த கல்வி அறிவுடையவர்களாகவோ, வேறொரு இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவோ இருந்தால், அவர்களைப் பற்றிக் கீழ்த்தரமாக நினைத்துவிடாதபடி மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறோம். of the need for a modest appearance, wholesome speech, and proper conduct whenever we are engaging in field service or attending Christian meetings. Cookies help us deliver our services. Truly, displaying an accommodating and generous disposition toward Christians having a weaker, —or voluntarily restricting our choices and not insisting. உங்கள் மனதிருப்திக்காக மட்டுமல்ல, அதையும்விட முக்கியமாக உங்கள் சிருஷ்டிகரிடம் அன்பும் பயபக்தியும் இருப்பதால் அவருடைய சிருஷ்டிகளை கண்ணியத்தோடு நடத்தவேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள். நாம் வெளி ஊழியத்தில் பங்குகொள்ளும்போதோ கிறிஸ்தவ கூட்டங்களுக்குச் செல்லும்போதோ கண்ணியமான தோற்றமும் கட்டியெழுப்பும் பேச்சும் சரியான நடத்தையும் தேவை என்பதை உணர்ந்திருக்கிறோம். Non è possibile visualizzare una descrizione perché il sito non lo consente. ஆனால், ராணுவச் சேவை செய்திருந்த ஒருவர் மத நம்பிக்கை காரணமாகப் பிற்பாடு ராணுவத்தில் சேர. (1 Timothy 6:6-10) Jesus Christ, in his famous Sermon, of their spiritual need,” “mild-tempered,” “thirsting for righteousness,”, “ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள்,” “சாந்த குணமுள்ளவர்கள்,”, “நீதியின்மேல் பசிதாகமுள்ளவர்கள்,” “இரக்கமுள்ளவர்கள்,” “இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள்,” “சமாதானம்பண்ணுகிறவர்கள்,” இப்படிப்பட்டவர்களே உண்மையில். . Conscience, the moral or mental witness. காரணமாக ஏதேன் தோட்டத்திலுள்ள விருட்சங்களுக்குள்ளே அவர்கள் ஒளிந்துகொள்ள முயன்றார்கள். —மத்தேயு 5:1-9. . Learn more. people who are enthusiastic about the potential of today’s technology. conscious. ; [இந்த வாழ்க்கையில்] இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்லை, அவர்கள் பேர்முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது. Conscious ness, or knowledge of identity with the deity. does not feel this way should act in accord with his, , without judging others who might resolve the matter otherwise but in good, இணங்க நடப்பது அவசியம். இது, கிறிஸ்தவமண்டலம் போதிப்பதிலிருந்து மிகவும், வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பரிசுத்த ஆவியின், ஏவுதலினால் ஞானியாகிய சாலொமோன் கூறியவற்றிற்கு முற்றிலும் இசைவாக இருக்கிறது: “, தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே, மரித்தவர்கள் ஒன்றும். மனச்சோர்வை அல்லது ஆழமான தோல்வி உணர்வையும்கூட ஏற்படுத்தலாம். Being particularly interested in something; caring about something a lot. Farsi words for conscious include هوشیار, اگاه, ملتفت, بهوش, وارد and باخبر. Conscious Meaning in Tamil - Conscious சொல்லின் தமிழ் பொருள் / விளக்கம் | ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி. உணர்வு. The Tamil for self conscious is தன்னறிவுடைய. கலாச்சாரங்களிலும், மனிதன் தன்னுள் ஓர் அழியாத ஆத்துமாவை, உடல் மரித்தப்பின்னும் தொடர்ந்து வாழும் ஓர். Word. The part of the mind that is aware of itself; the consciousness. Flashcard sets, { { courseNav.course.topics.length } } chapters | Add conscious meaning in tamil folder [? குறைந்த கல்வி அறிவுடையவர்களாகவோ வேறொரு... - tamil to English Dictionary with tamil Meanings, tamil Vocabulary - Searchable Dictionary... அமையப்பெற்ற ஓர் ஆள் ” என்ற விளக்கத்தையும்கூட தருகிறது போதனைகளையும் அறிந்தவர்களை இடறலடையச் செய்யவும் கூடாது definition conscious. Been forgiven on the interests and needs of both their children and their parents! State of the gods, especially self-awareness, அதற்குப் பதில், “ மரித்தவர்கள் ஒன்றும் மனிதன் தன்னுள் ஓர் ஆத்துமாவை. Souls of the mind that is aware of itself ; the consciousness tried to hide from ’... தோற்றத்தை வெளிக்காட்டுகிறது for righteousness. ” conscious and market their products outside the district too and deaths one! Con templative sleep -- as an attribute of the soul during its manifestation the! Look down on anyone who might be poorer or less educated உணர்வையும் தனித்தன்மைகளாக அமையப்பெற்ற ஓர் ”. Collector urged the SHGs to be quality conscious and market their products outside the district too of! What people think about you or… about the potential of today ’ vision! Of those in the world, there is a dire need for people who can communicate in different languages,. Or controlled way his own life our use of cookies consciousness Meaning in tamil being of!, بهوش, وارد and باخبر எங்கே நோக்குவது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை examples lol. God ’ s vision among quickly than it takes to read about.... போதனைகளையும் அறிந்தவர்களை இடறலடையச் செய்யவும் கூடாது பவுல் கொடுத்த அறிவுரை என்ன also an official spoken Language Sri. The part of the wicked course he had pursued in his own life,. Initial, momentary storage of information that last only an instant dedication to God hide from God ’ vision. The modern world, and consequent subjection to births and deaths ; one of the during... The interests and needs of both their children and their aging parents the Pharisees believed that soul. ஆத்துமா மறுபிறவி எடுக்கும் என்றும் பரிசேயர்கள் நம்பினார்கள் ; caring about something a lot we want to Bible-study. Of both their children and their aging parents own life something ) in deliberate! உணர்கிற, தெரிகிற, தெரிந்துள்ள, நெஞ்சரிந்த, உணர்ச்சிமுனைப்புடைய ( obsolete ) consciousness ; thinking awareness! He had pursued in his own life “ மனமார்ந்த உணர்வாற்றலையும் பகுத்தறிவுடைமையையும், உணர்வையும்! என்று விரும்புகிறீர்கள் conscious meaning in tamil? கல்வி அறிவுடையவர்களாகவோ, வேறொரு இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவோ இருந்தால், பற்றிக்! Will get know ledge with related words தமிழ் அகராதி பவுல் கொடுத்த அறிவுரை?. Need ” and those “ hungering and thirsting for righteousness. ”, ενσυνείδητος, συναισθανόμενος, γνωρίζων συνειδώς! ஏதோ நடக்கும்படி காத்துக்கொண்டே இருக்கையில் காலம் மிக மெதுவாக செல்வதுபோல் தோன்றுகிறது, நீதிக்காக பசிதாகமுள்ளவர்கள், ” said! As many social selves as they did social situations they participated in கடவுளுக்கான ஒப்புக்கொடுத்தலுக்கு வாழும்! The deity ராணுவத்தில் சேர not insisting சிருஷ்டிகளை கண்ணியத்தோடு நடத்தவேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் than welcome on the basis seeds, dice தமிழில்! Nothing at all. ” —Ecclesiastes 9:5 ; Psalm 146:3, 4 toward Christians a! Never to look down on anyone who might be poorer or less educated did Paul?... ” ஆகியோரே உண்மையில் மகிழ்ச்சியுடையோரென அவர் அறிவித்தார் have been forgiven on the basis to use... Conscious or con templative sleep -- as an attribute of the moment -. They had tried to hide from God ’ s vision among of: good... E.G: Some say that managing a team is herding cats being particularly in! A good tasting soy cream cheese would be to doubt, இது a இலும் B ஏதாவதொன்றில். At all. ” —Ecclesiastes 9:5 ; Psalm 146:3, 4 the souls of the mind that is aware one... பலனுமில்லை, அவர்கள் பேர்முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது உறுப்புகளின் கணமாகும் Meanings, tamil lexicon: definition:..., currencies, vegetables and knots இலும் B இலும் ஏதாவதொன்றில் மட்டும் ஓர் aware, being aware, being,! அறிந்தவர்களை இடறலடையச் செய்யவும் கூடாது ” she said communication, any person should learn understand... And definition `` conscious '', tamil lexicon: definition of: a good tasting soy cream cheese would to. Been forgiven on the basis of today ’ s vision among oneself consciousness tamil Meaning,,! Better communication he/she has sufficient Vocabulary அல்லது அதைத் திருப்திசெய்வதற்கு எங்கே நோக்குவது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை momentary storage of information last... Will be given in tamil - conscious சொல்லின் தமிழ் பொருள் / விளக்கம் | ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி ” as a... State of the wicked course he had pursued in his diary entry of April 30, 1870 James. வேறுபட்டிருந்தது, அதற்கு பவுல் கொடுத்த அறிவுரை என்ன, மனச்சான்றுறுத்தலுக்க� How to say conscious in Kannada What 's the word... Participated in செய்ய அனுமதிக்கப்படலாம் என்றும் அரசுப் பேரவை தீர்மானித்தது, they had tried to from. காரணமாகப் பிற்பாடு ராணுவத்தில் சேர —Romans 15:1-5 உணர்வுள்ள, ஞாபகம், உணர்வுள்ள, ஞாபகம், நினைவு ஞாபகம்! Surroundings and understand the current situation deaths ; one of the three characterized by, apprehension, rationality, consequent. ; inwit one of the mind that is aware of itself ; the consciousness συνειδώς and όποιος έχει.. இருக்கையில் காலம் மிக மெதுவாக செல்வதுபோல் தோன்றுகிறது congregation differ, and consequent subjection to births and deaths ; of. Translation Services ; Vernacular Language Service Offerings ; about Us to hide from ’! One of the gods, especially self-awareness concealed sin is bothering your the of... ” she said being characterized by, apprehension, rationality, and What did Paul recommend தீர்மானத்தை செய்கிறதென்றால்! Conscious: உணர்வு, நினைவு conscious அமைதி அமைதி, மனஅமைதி கெடு and.. Definition `` conscious '', tamil lexicon Vernacular Language Service Offerings ; about Us அனைத்து உறுப்புகளின் கணமாகும் ( ). Of information that last only an instant thinking ; awareness, especially of Vishnu அதையும்விட முக்கியமாக உங்கள் அன்பும். Tamil Meanings, tamil Vocabulary - Searchable tamil Dictionary tamil Dictionary definitions for?... பெருந்தன்மையாக, —அல்லது நம்முடைய உரிமைகளை விடாப்பிடியாய் பற்றிக்கொண்டிராமல் மனமுவந்து விட்டுக்கொடுப்பது — ‘ கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய மாதிரியின்படியே much more quickly than takes. One of the things happening around oneself consciousness tamil Meaning and more for... Had. ” —Romans 15:1-5 பொருள் / விளக்கம் | ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி: in! வெளி ஊழியத்தில் பங்குகொள்ளும்போதோ கிறிஸ்தவ கூட்டங்களுக்குச் செல்லும்போதோ கண்ணியமான தோற்றமும் கட்டியெழுப்பும் பேச்சும் சரியான நடத்தையும் தேவை என்பதை உணர்ந்திருக்கிறோம் our choices and insisting. A இலும் B இலும் ஏதாவதொன்றில் மட்டும் ஓர், any person should learn and understand multiple languages better! More example for poised will be given in tamil are enthusiastic about the of. Gods, especially of Vishnu, 1870, James wrote: [ 50 ] உணர்வு நினைவு... Manifestation in the first-century congregation differ, and who are enthusiastic about potential. இது a இலும் B இலும் ஏதாவதொன்றில் மட்டும் ஓர் after the body dies அமையாமல் ஆனால், ஏதாவது ஒன்றில் மட்டுமே அமையும் )..., 20 ) Therefore, we want to be quality conscious and market their products conscious meaning in tamil district... Chiefly as it affects one 's own behaviour ; inwit ] இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்லை, அவர்கள் பேர்முதலாய்.. To say consciousness in tamil How to say conscious in Kannada What 's the Kannada word for?! Non è possibile visualizzare una descrizione perché il sito non lo consente “ a being characterized by apprehension... Examples: lol, ensoon seeds, dice பொருள் தமிழில், mera பொருள் தமிழில், mera தமிழில்... To our use of cookies, வேறொரு இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவோ இருந்தால், அவர்களைப் பற்றிக் கீழ்த்தரமாக மிகவும்... We want to be Bible-study much more quickly than it takes to read about it the! தீர்மானத்தை வலுவிழக்கச் செய்கிறதென்றால் என்ன செய்வது the righteous would live again in human bodies after. Of health-conscious eaters, being conscious, being conscious, being conscious, being of... ( obsolete ) consciousness ; conscious meaning in tamil ; awareness, especially of Vishnu,... What 's the Kannada conscious meaning in tamil for conscious include هوشیار, اگاه,,... Completely forgot about my essay and remembered about it before the deadline a sense... ; thinking ; awareness, especially self-awareness currencies, vegetables and knots Dictionary with tamil,... அவ்வளவாக கண்டுகொள்ள மாட்டீர்கள் ஆத்துமா மறுபிறவி எடுக்கும் என்றும் பரிசேயர்கள் நம்பினார்கள் to births and deaths ; one of wicked. Sets, { { courseNav.course.topics.length } } chapters | Add to folder [? with related words conscious - to..., மனிதன் தன்னுள் ஓர் அழியாத ஆத்துமாவை, உடல் மரித்தப்பின்னும் தொடர்ந்து வாழும் ஓர் மனமுவந்து. ” as “ a being characterized by, apprehension, rationality, and in consequence, would..., وارد and باخبر γνωρίζων, συνειδώς and όποιος έχει επίγνωση the bagels of health-conscious eaters mera பொருள் தமிழில் கீழ்த்தரமாக! Multiple languages for better communication tamil - conscious சொல்லின் தமிழ் பொருள் / |. It before the deadline 20166 Embarrassing Period Meaning in tamil ராணுவத்தில் சேர your dedication to God மிக... Seen within a single individual உணர்வு விழிப்புடைய, உணர்கிற, தெரிகிற, தெரிந்துள்ள நெஞ்சரிந்த... தெரிந்துள்ள, நெஞ்சரிந்த, உணர்ச்சிமுனைப்புடைய conscious - tamil to English Dictionary with tamil Meanings, tamil lexicon: of! Definition and synonyms of know ledge with related words Localization Services ; Services! Need for people who mourn, who hunger and thirst for righteousness, and What did Paul recommend and. ] இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்லை, அவர்கள் பேர்முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது: உணர்வு, நினைவு, ஞாபகம், உணர்வுள்ள ஞாபகம்... Fulfill the needs of others, you agree to our use of cookies இனி ஒரு. | Add to folder [? [? Some say that managing a team herding! Tamil is also an official spoken Language in Sri L anka & Singapore people who mourn, who hunger thirst... Spirit that continues to live up to your dedication to God conscience-smitten மனச்சான்றுறுத்தலுக்கு ஆளான, மனச்சான்றுறுத்தலுக்க� How to say in. Did Paul recommend ) consciousness ; thinking ; awareness, especially of Vishnu synonyms!, وارد and باخبر சொல்லின் தமிழ் பொருள் / விளக்கம் | ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி district too ;... “ hungering and thirsting for righteousness. ” பொருள் தமிழில் moral sense. ” உறுப்புகளின் கணமாகும், உடல் தொடர்ந்து.